RETALLS DE LITHO

Sis fragments de litografies acompanyats de sis haikus

Quadern amb sis reproduccions de parts i detalls de litografies originals, estampades al taller amb una premsa litogràfica tipus Brisset

Ha coincidit en el temps l’aprenentatge i la practica del Kyudo (tir amb arc japonès), amb l’aprenentatge i la practica de la litografia sobre pedra, i amb una mateixa filosofia: allò important no és tant el resultat, sinó el camí per arribar-hi. 

És amb aquesta actitud que m’he aplicat a treballar cada litografia, des de la idea fins la copia impresa, un llarg camí !

Després, en observar més d’a prop les litografies impreses, ultra la totalitat de la seva imatge sobre el paper, un fragment o un detall m’han ofert un altra perspectiva, un altra imatge que ha pres entitat i valor per ella mateixa, desprenent-se de l’original i conformant una obra autònoma que, contenint tal vegada els trets del conjunt, tampoc els necessita per explicar-se.

Les litografies en blanc i negre son tal qual han estat impreses, i les de color s’han completat amb guaixos i tintes; de totes d’elles s’han extret aquestes parts aquí representades.

Aquests fragments, aquests retalls de litografia, m’han suggerit un exercici poètic en forma d’haikus (*). Aquesta forma poètica que acompanya cada retall de litho, és com un relat breu i minimalista, com una música de fons que per a mi sintetitza millor que res la part i el tot.

(*) Segons l’escriptor i poeta mexicà Juan José Tablada ( 1871-1945 ), estudiós i autor d’haikus, aquesta forma d’expressió poètica comparteix amb el Budisme-Zen l’amor pel símbol, la confusió d’objecte i subjecte, la visió d’aquest món com un món d’incertesa i misteri, la pobresa estimada i viscuda…

” Una mota de pols conté la terra sencera; quan una flor s’obre, tothom ve a néixer “